måndag 19 mars 2012

Kurtelimuck

På bordet ligger guiden för lönesamtal för stadens anställda, skriven enligt beslut taget 2008. Förklaring av förvaltningens mål med lönesamtal, följt av kriterier för: målgruppsfokus; yrkesskicklighet; kvalitetsarbete; samarbete och arbetsklimat. Du kan påverka din lön genom utveckling i dessa aspekter.

När kuckelimucket är avklarat och Du fått beröm och kritik i respektive doser, säkert välförtjänt, kan Din chef inflika det att löneläget i pengar inte kan upplysas om ännu. Men när avtalsprocessen är färdig kommer Din kvartil enligt gällande duglighetsskala få del av kakan i sin gängse nivå. Med femhundra i genomsnitt får alltså Du sju om någon annan får nöja sig med tre. Varför satt Du och lyssnade på allt Du kunde göra bättre, när den skillnaden är så liten och dessutom spelad mot kamraters utrymme? Du vill istället göra sämre. Vill, men kan inte, för Du har hyfs och är den typ som aldrig skulle klara av en helt avtalslös rovdjursmarknad.

Utanför pågår kampen för ingångslönerna att matcha de treåriga högskoleutbildningarna för landets sjuksköterskor. Du är inte avundsjuk, Du skäms. Inte för låglöneyrket som Du valt med full klarhet, men Du tar ingen fight. Låter arbetet Du gör värderas än lägre.